Meditacija

Prvi korak na spiritualnom (duhovnom) putovanju je meditacija. Ako ne napravite prvi korak, putovanje od 1000 milja nikada neće početi. Vaše negovanje spiritualnosti je preka potreba. Nemojte ga ostavljati za sutra.

Meditacija nam služi da naučimo da ne gubimo toliko energije preko naših misli. Meditacija nas uči da se vratimo nazad našem pravom izvoru, da se vratimo našem Istinskom Ja.

Meditacija zaustavlja misao i uvodi nas u tišinu. Nama je potrebna tišina, zato što smo se previše udaljili od prirode. Moramo da se vratimo prirodi i ponovo da se povežemo sa božanskom inteligencijom i univerzalnom bibliotekom koja je saglasna sa zakonima prirode. Univerzalna biblioteka sadrži sve korisne i praktične lekcije i znanja koja su akumulirana tokom života.

Oslobodite se vaših navika, tradicija, emocija. Meditacija će vam pomoći da uđete u ovaj neograničeni prostor i da pronađete svoje Istinsko Ja.

Meditacija je širok prostor tišine, gde postoje sveti zvuci - kucanje srca, zvuci života i Univerzuma, rođenja cveća i životinja, zvuci postojanja; zvuci koji pozivaju na promenu vaše ličnosti. U meditaciji možete razumeti pravo značenje života.

Meditacija predstavlja ulazak u prostor sa najvećom frekvencijom, gde postoji tišina, i samo ta tišina govori sa vama. Meditacija je koren mira. Meditacija je pravi način, mogućnost da imate slobodu, da ne zavisite od drugih, da ne budete kontrolisani od drugih.

Ostali Wellness Saveti

Primenite svesnost u vašem svakodnevnom životu

Apply mindfulness in your daily life

Radi se o buđenju, povezivanju sa samim sobom, i poštovanju svakog trenutka života. To je "umetnost svesnog življenja". Neki primeri: biti svestan samog sebe i svojih aktivnosti (dela); živeti sa zahvalnošću i saosećanjem; više slušati nego pričati; izbegavati kritikovanje; praktikovati više sporih dubokih disanja; više smeha i zahvalnosti.

Živeti u sadašnjem trenutku - sada/ovde

Live in the present moment - now/here

Vaša budućnost zavisi od ovog ovde i sada.
Jedini put je SADA, jedino mesto je OVDE, jedina istina je u sadašnjem trenutku. Život je putovanje... Svako putuje svojim sopstvenim putem. I na svakom putovanju na kojem krenete, treba da uživate u putovanju, nemojte da gledate u odredište. Ako stalno gledate u odredište, onda zaboravite da uživate u ovde i sada tokom ovog putovanja.

Sreća

Happiness

Ako želite sreću, prvo vi morate da budete srećni. Ne postoji ništa što ne možete imati. Ne postoji ništa što ne možete da uradite. Ne postoji ništa što ne možete biti. Imate sposobnost da privučete sve. Šta mislite, to će se ostvariti. Ako je svaka ćelija u vašem telu srećna, onda će ceo Univerzum biti srećan. Ne možete menjati druge. Možete samo da promenite sebe. Razgovarajte sa svojom dušom. Budite zadovoljni sobom. Brinite se za sebe. Gledajte svoja posla i sreća će doći kod vas.

Meditacija

Meditation

Prvi korak na spiritualnom (duhovnom) putovanju je meditacija. Ako ne napravite prvi korak, putovanje od 1000 milja nikada neće početi. Vaše negovanje spiritualnosti je preka potreba. Nemojte ga ostavljati za sutra.

Meditacija nam služi da naučimo da ne gubimo toliko energije preko naših misli. Meditacija nas uči da se vratimo nazad našem pravom izvoru, da se vratimo našem Istinskom Ja.